2009-01-23 10:15:00

u Aglaonema:           Oda sıcaklığında toprağı sürekli nemli tutulduğunda yüksek verimle çalışarak havadan benzen ve tolüen gazlarını temizliyor.Dağ Palmiyesi:         Oda sıcaklığında ve nemli toprakta, havada biriken benzen ve formaldehiti özümseyerek zararsız hale getirir.Difenbahya:              Tropik ormanlarda ağaçların gölgesinde yaşayan bir tür olan dieffenbachia, gölgede ve yarı nemli toprakta yıl boyu ortam havasındaki formaldehiti temizler.u Dracanea:               Kuru toprağa çoğu bitkiden daha dayanıklı olup, çok az bakım ister ve havadan formaldehit, etilen ve benzen temizler.Kauçuk:                      Aydınlık bir ortamda toprağı nemli tutulduğunda havadaki formaldehiti etkisiz hale getirir.Orman Sarmaşığı:  Havadan benzen, formaldehit ve etilen toplar.Aşk Merdiveni:       Bol nemli ve gölgeli bir ortama yerleştirildiğinde havadaki benzen ve formaldehiti temizler.Barış Çiçeği:             Az ışık ve az suyla yaşayıp, havadaki benzen, etilen ve formaldehiti arıtırlar.Telgraf Çiçeği:       Orta derecede ışık ve az miktarda nem ile havayı formaldehitten arındırır. Devamı